Сьогодні: вівторок, 24 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Старобільська РДАДіяльність РДА
Нова Старобільщина - 2020

 

Про підсумки виконання заходів Стратегії економічного та соціального розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина – 2020»  за 2012 рік 

 

Шановні друзі!
Старобільщина  посідає одне з важливих місць в економіці області через свій географічний і економічний потенціал. На цей час необхідно визначитися, де повинний бути район та яким ми бажаємо його бачити у майбутньому. Саме в цьому полягає основний мотив розробки Стратегії.
Стратегія – це план дій, про який повинен знати кожний мешканець Старобільщини, оскільки виконати його та досягнути мети Стратегії можливо тільки спільними зусиллями на основі максимально ефективного використання ресурсного потенціалу.
Стратегія сталого розвитку – сценарій цілей майбутнього, до якого прямує громада та завдяки якому завершиться трансформація сьогоднішньої ситуації а заплановану.
Стратегічне планування розвитку узгоджує співпрацю трьох секторів самоврядної громади - влади, підприємницьких структур та громадських організацій, дозволяє оптимально використати наявні територіальні ресурси та спланувати підготовку необхідних кадрів.
Стратегічне планування розвитку громади - це робота групи, складеної із представників всіх верств громади над визначенням:
-         майбутнього образу району, яким хоче його бачити сама громада;
-         стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить майбутній образ району;
-         необхідних засобів та логічних заходів спрямованих на досягнення  стратегічних цілей;
Стратегічне планування – це алгоритм системного управління реалізації стратегічного плану для створення якомога кращого майбутнього територіальної громади.
Стратегічне планування, як процес досягнення прийнятої місії, необхідний для :
-         визначення основних стратегічних цілей, на які орієнтується громада;
-         концентрації ресурсів на виконання поставлених завдань;
-         консолідації внутрішніх сил громади;
-         планомірної реалізації інноваційної та інвестиційної політики;
-         ціленаправленої підготовки кадрів для вирішення конкретних завдань.
Стратегія впорядковує оперативну та тактичну діяльність громади,  а в подальшому служить основою для розробки бізнес-планів, заявок на позики та гранти, спонсорську допомогу.
Головними перевагами стратегічного планування для громади є:
-                    зменшення невизначеностей у функціонуванні та розвитку;
-                    оцінка результативності дій з точки зору довготривалих цілей;
-                    доступ до дотаційних програм;
-                    згуртування мешканців громади району.
Стратегічне планування надає громаді можливість реалістичніше передбачити майбутнє і планомірніше розподіляти в часі та в цільовому використанні ресурсний потенціал.
Створення Стратегічного плану розвитку допоможе громаді самостійно визначити бачення майбутнього свого району, планомірно вирішувати важливі соціальні та економічні питання розвитку, визначити необхідні засоби та провести логічні заходи , спрямовані на реалізацію поставлених завдань.
Розробка стратегічного плану розвитку Старобільського району базується на положеннях Стратегічного плану розвитку Луганської області на період до 2015 року. Запропонована Стратегія розвитку Старобільського району – це шляхи розвитку і завдання нам, мешканцям на найближчі 9 років.
Метою запропонованого документу є викладення позиції громади Старобільського району та позиції влади щодо загальних пріоритетів збалансованого розвитку краю.
Стратегія сталого розвитку Старобільщини ґрунтується на аналізі тих дисбалансів, які існують в економічній, соціальній та екологічній сферах району , а також на визначенні шляхів подолання цих дисбалансів в напрямі досягнення збалансованого розвитку району.
Стратегія розвитку Старобільщини на період до 2020 року складається із конкретних напрямків, цілей та дій, які потрібно здійснити як владі, так і громаді Старобільщини задля забезпечення високого рівня життя та добробуту громадян.
Результатом реалізації Стратегії буде стійке економічне зростання і, на базі цього, забезпечення гідного рівня життя кожного жителя району.

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на 2012 - 2020 роки
 

додаток 1 до Стратегії

додаток 2 до Стратегії

      Для надання своїх пропозицій та зауважень пропонуємо Вам скористатися «інтернет-приймальнею» на нашому сайті, а також можна надсилати поштою на адресу Старобільської РДА: м. Старобільськ, вул. Комунарів,35.


 

Проект

Стратегії розвитку

Старобільського району

Луганської області

на 2012 - 2020 роки


 


 

Стратегічні напрямки району


 


 

Презентація населення


 

||
© 2008 Старобільська районна державна адміністрація
92700, Україна, м. Старобільськ, вул.Комунарів, 35
Тел./факс (06461) 2-13-65
Веб-сайт: http://stb.loga.gov.ua
E-mail: adm-rda@stb.lg.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.stb.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Старобільська РДА