Сьогодні: вівторок, 24 вересня 2019  
ПошукПошук:

ОпитуванняОпитування

Посилання
Офіційне Інтернет-представництво Президента України
Веб-портал органiв виконавчої влади України
Луганська обласна державна адміністрація

Старобільська РДАДіяльність РДАРДА і громадськість
Заходи за зверненнями громадян

 

Г Р А Ф І К

ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ГОЛОВОЮ ТА ЗАСТУПНИКАМИ ГОЛОВИ

СТАРОБІЛЬСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ НА 2017 РІК

 

 

 

№ з/п

Прийом

громадян

ведуть

 

П о с а д а

Відповідальний за

проведення особистого

прийому

Дні і час прийому

(щомісяця)

Виїзні

прийоми

1.

ГАРКАВИЙ

Анатолій

Іванович

Голова

райдержадміністрації

 

КУДРЯВЦЕВА

Інна Володимирівна

1-й та 3-й

понеділок

 

2-й  понеділок

з 10 до 17 год.

 

 

ветерани

 

1-а та 3-я

п’ятниця

 

 

 

2.

КАЛІНІН

Олександр

Семенович

Перший заступник голови

 райдержадміністрації

 

ПРОТАСЕНКО

Галина Миколаївна

 

1-а та 3-я

середа

 

 

з 10 до 17 год.

2-й та 4-й

четвер

3.

ГРИГОРЕНКО

Олена

Олексіївна

Заступник голови

райдержадміністрації  з питань економіки та фінансів

 

ЛОБАНОВА

Тетяна Сергіївна

1-й та 3-й

вівторок

з 10 до 17 год.

 

 

2-й та 4-й

вівторок

 

 

     

Прийом громадян проводиться за адресою місцезнаходження Старобільської РДА: вул. Центральна, 35, м.Старобільськ

Реєстрація здійснюється за паспортами громадян України або іншими документами, що посвідчують особу.

Пільги заявників враховуються при наявності підтверджуючих документів.  Телефон для довідок: 2-32-65, 2-36-46

 


 

 

 

ГРАФІК

ПРЯМОЇ ТЕЛЕФОНОЇ ЛІНІЇ „ТЕЛЕФОН ДОВІРИ” НАСЕЛЕННЯ З ГОЛОВОЮ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКАМИ НА 2017 РІК

 

 

Прийом громадян ведуть

Телефон

День

Година

Тема

Гаркавий Анатолій Іванович

Голова райдержадміністрації

 

2-14-54

4-й понеділок щомісяця

15.00-16.00

Реалізація та гарантування конституційного права громадян на звернення

Калінін Олександр Семенович

Перший заступник голови

райдержадміністрації

 

2-41-68

2-й вівторок щомісяця

11.00-12.00

 

Житлово-комунальне господарство та будівництво

Григоренко Олена Олексіївна

Заступник голови райдержадміністрації

2-42-31

2-а середа щомісяця

11.00-12.00

Економіка району, розвиток галузей промисловості та транспорту, соціальних питань,  сільське господарство та земельні відносини

 

 


 

 

 

Про підсумки роботи Старобільської райдержадміністрації

та органів місцевого самоврядування

із зверненнями громадян за 2015 рік

 

 

     Робота із зверненнями громадян в районі протягом 2015 року проводилася відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

     За 2015 рік до райдержадміністрації надійшло 790 пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 353 звернень більше в порівнянні з відповідним періодом 2014 року (437), з них надійшли поштою – 735, що були прийняті безпосередньо – 55.

     У порівнянні з 2014 роком кількість усіх звернень громадян, які надійшли до сільських рад за 2015 рік зменшилась у 1,1 рази (на 96 менше), до міської ради збільшилось на 145 звернень.

     На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулося 25 громадян, що склало 3% від загальної кількості звернень (в минулому році за аналогічний період звернулось – 8% або 39 громадян).

     З усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації з початку року 1% становлять скарги, 1% – пропозиції, 98% – заяви.

     Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій стан  1% - учасники  та інваліди війни, учасники бойових дій, 17,5% – інваліди, ветерани праці, діти війни, 5 %  – багатодітні сім’ї, одинокі матері.

     9% (2014 рік – 27%) складають питання житлові, комунального та дорожнього господарства, благоустрою. Це стосувалось питань забезпечення житлом, експлуатації та ремонту житлових фондів, будівництва та ремонту доріг.

     З питань земельних відносин 5 % (2014 рік – 11%).

     72 % (2014 рік – 39%) складають питання соціального захисту (призначення субсидії, отримання виплат внутрішньо переміщеним особам, надання матеріальної допомоги на лікування).

     З питань праці і заробітної плати -  2,2 % .

     З питань охорони здоров’я  2, 7 %; освіти, сім'ї,  дітей, молоді – 4%.

     Найбільшу кількість звернень складають звернення на Урядову Гарячу лінію – 676, з них 386 – оформлення субсидії, 94 – звернення переселенців з отримання виплат, як внутрішньо переміщених осіб.

     Робота із заявами, скаргами та пропозиціями громадян в районі триває постійно. Всі звернення розглянуті та надано письмові відповіді (301 - 38% питань від загальної кількості вирішено позитивно, 489 надано роз’яснення).

 


 

                                                                                               
                                                                                                                    
 
    Затверджено
    розпорядженням голови
    райдержадміністрації
    від 30 березня 2007 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про правову громадську приймальню
при Старобільській райдержадміністрації
 
1. Загальні положення
     1.1. Правова   громадська   приймальня (далі - приймальня) створюється для надання Старобільською райдержадміністрацією та іншими спеціально уповноваженими органами виконавчої влади в районі безоплатної правової допомоги малозабезпеченим особам.
     1.2. Приймальня утворюється за розпорядженням голови райдержадміністрації.
     1.3. Основною метою   діяльності   приймальні   є   сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про звернення громадян".
     1.4. Приймальня надає консультації і роз'яснення з правових питань.
 
2. Організація роботи
     2.1. Роботу приймальні організовує та контролює завідувач юридичного сектору апарату райдержадміністрації. Для належної роботи приймальні виділяється окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.
     2.2. Графік роботи приймальні оприлюднюється у засобах масової інформації, а також вивішується у місцях, зручних для вільного огляду (додаток № 1).
     2.3. Реєстрація   особистого   обліку   приймання    громадян здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток № 2).
     2.4. Питання,   з якими звертаються громадяни, по змозі, розв'язуються під час приймання у день їх звернення з урахуванням часу роботи приймальні.
     2.5. Для забезпечення роботи приймальні розпорядженням голови визначається та затверджується порядок   чергування   працівників органу.
     До роботи в приймальні можуть залучатися на договірних або громадських засадах фахівці в галузі права: адвокати, нотаріуси, працівники правоохоронних органів, а також органів місцевого самоврядування, за їх згодою.
     2.6. Методичну   та   практичну   допомогу   щодо діяльності приймальні надає Старобільське районне управління юстиції.
 
3. Права й обов'язки працівників приймальні
     3.1. Для реалізації своїх завдань працівники приймальні мають право:
     - одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, установленому чинним законодавством;
     - визначати стан малозабезпеченості особи, яка звернулась по правову допомогу, ураховуючи, зокрема, вік,   стан   здоров'я, матеріальне становище та інші поважні причини, через які особа не спроможна отримати таку допомогу іншим шляхом;
     - користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у відповідному органі;
     - аргументовано відмовитись від надання правової допомоги, по яку звертається особа, якщо під час розгляду порушених нею питань, об'єктивно усвідомлює свою некомпетентність у наданні даного виду правової допомоги або якщо особа звертається з питанням, яке не належить до сфери відання органу, при якому створена приймальня;
     - на заохочення за сумлінне виконання своїх обов'язків.
     Голова райдержадміністрації може залучати спеціалістів управління юстиції, інших територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.
     3.2. Працівники приймальні зобов'язані:
     - здійснювати приймання громадян згідно із затвердженим графіком роботи;
     - вести журнал реєстрації звернень громадян;
     - дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства, зокрема законодавства про звернення громадян;
     - не допускати порушень прав і свобод громадян;
     - приймати громадянина та розглядати порушені ним питання;
     - консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи розв'язання питання;
     - дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
     - пояснювати особі причини неможливості вирішення питання відразу, під час прийому; у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання установлювати строк і порядок розгляду його звернення;
     - повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій, за погодженням з головою райдержадміністрації, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи,   вимог   чинного законодавства за встановленою формою (додаток 3);
     - не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги.
     3.3. Працівники    приймальні    згідно   із   законодавством відповідальні:
     - за якість та повноту наданої правової допомоги;
     - за схоронність документів, які   стосуються   діяльності приймальні.
     

 

 

Інформація про стан організації роботи із зверненнями громадян

у Старобільській райдержадміністрації за 2012 рік

 

Робота із зверненнями громадян в Старобільській райдержадміністрації є приорітетним напрямком спілкування з населенням району.

Протягом 2012 року проводилася відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

У 2012 році питання роботи із зверненнями громадян в райдержадміністрації розглядалось на колегіях райдержадміністрації:

- 07 лютого 2012 року, за результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 07.02.2012 року № 85 «Про підсумки роботи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян у 2011 році»;

- 26 липня 2012 року , за результатами розгляду видано розпорядження голови райдержадміністрації від 26.07.2012 року № 471 «Про підсумки роботи райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування із зверненнями громадян за перше півріччя 2012 року ».

Голова райдержадміністрації та його заступники забезпечили здійснення регулярного особистого, у тому числі виїзного, прийому громадян, неухильне дотримання затвердженого графіку, який був опублікований на сторінках районної газети «Вісник Старобільщини»і розміщений на веб-сайті райдержадміністрації.

Згідно затвердженого графіку за 2012 рік проведено 25 особистих прийомів громадян головою райдержадміністрації, у тому числі виїзних 14 і заступниками голови райдержадміністрації – 27 із залученням керівників підприємств газового, енергетичного господарства, зв’язку, районного центру зайнятості, соціальних служб та управлінь райдержадміністрації, що дало можливість громадянам вирішити свої питання не виїжджаючи з населеного пункту.

За результатами розглянуто 59 звернень громадян.

Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації у 2012 році проведено 10 засідань, надані протокольні доручення.

Райдержадміністрація тісно співпрацювала з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування з метою вирішення найбільш актуальних питань звернень населення району.

Перед головою райдержадміністрації згідно затвердженого графіку на щотижневих нарадах у голови райдержадміністрації особисто прозвітували голови сільських рад (21) району та міський голова. За результатами звітування готувались відповідні протокольні доручення голови райдержадміністрації, спрямовані на поліпшення цієї роботи.

Проводилися перевірки роботи із зверненнями громадян у структурних підрозділах і управліннях райдержадміністрації, сільських радах установах і підприємствах району:

-         Нижньопокровська сільська рада;

-         Половинкинська сільська рада;

-         Шульгинська сільська рада;

-         Міська рада;

-         відділ культури та туризму райдержадміністрації;

-         Байдівська сільська рада;

-         відділ у справах сім'ї, молоді та спорту  райдержадміністрації;

-         відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації.

 

 Стан виконавської дисципліни та організації роботи в цілому відповідає вимогами законодавчих актів з цього питання.

У райдержадміністрації відпрацьована система надання безкоштовної юридичної допомоги та консультації жителям району щодо вирішення порушених питань, правовою громадською приймальнею за участю працівників управління юстиції, управлінь райдержадміністрації, районної та міської рад  – надано 47 консультацій з питань трудового, пенсійного, сімейного, земельного законодавства.

Протягом 2012 року до райдержадміністрації надійшло 334 пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 18 звернень менше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року (316), з них надійшли поштою – 199, що були прийняті безпосередньо – 135.

У порівнянні з 2011 роком кількість звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування району, у 2012 році зменшилось у 1,3 рази, до міської ради надійшло на 302 звернення менше, до сільських рад на – 577 звернень менше.

На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулося 59 громадян, що склало 18 % від загальної кількості звернень (2011 рік – 76 (26 %)).

Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій стан – 2,3 % інваліди, учасники війни та бойових дій, 5,6 % – інваліди, ветерани праці, інші пенсіонери, 3% – багатодітні сім’ї, одинокі матері.

Найбільша увага приділяється питанням ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінкам, яким присвоєно звання «Мати-героїня».

Звертається увага на кількість, хто дає доручення про розгляд, терміни виконання, результативність та динаміку позитивних відповідей.

У 2012 році до райдержадміністрації звернулося 7 осіб такої категорії. По двом зверненням  надано роз'яснення, п’яти  учасникам Великої Вітчизняної війни - питання вирішені позитивно:

Суржан Н.І. – вивезено сміття;

Крейнік О.І. – прибрано гілки сухого дерева;

Світличний І.М. -  виділена матеріальна допомога на видавництво                  

книги;

Чекунова В.Т. – облаштовано огородження навколо будинку;

Скрипник Л.П. – очистка канави водовідведення.

Керівництвом райдержадміністрації вживаються відповідні заходи щодо забезпечення всебічного та позитивного розгляду звернень ветеранів Великої Вітчизняної війни, питання стану роботи із зверненнями громадян розглядаються на колегіях, оперативних нарадах голови райдержадміністрації та на постійно діючій комісії з питань розгляду звернень громадян. Запроваджено ведення окремого обліку (журнальна форма) звернень зазначеної категорії.

У зверненнях найбільший відсоток 42% (2011 рік – 34%) складають питання житлові, комунального та дорожнього господарства, благоустрою. Це стосувалось питань забезпечення житлом, експлуатації та ремонту житлових фондів, будівництва та ремонту доріг, зруб аварійних дерев, приватизації кімнат у гуртожитку.

20,6 %  (2011 рік – 25,9 %)- складають питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги, перегляд розміру пенсії, забезпечення транспортними засобами інвалідів). Керівництво райдержадміністрації приділяє особливу увагу вирішенню проблем, порушених у зверненнях цих категорій громадян, надана матеріальна допомога на придбання палива, ліків на оздоровлення, ремонту будівель.

З питань земельних відносин 17,9 % (2011 рік – 13%).

За результатами розгляду звернень громадян позитивно вирішено  171 питання, на 163 надано роз’яснення.

Згідно із Законом України "Про звернення громадян", всі звернення було розглянуто та забезпечено своєчасним наданням відповідей і роз’яснень заявникам на порушені питання.

У райдержадміністрації відпрацьовано систему інформування громадськості щодо вирішення питань, порушених у зверненнях громадян, публікації розміщено у районній газеті «Вісник Старобільщини», на офіційному веб-сайті райдержадміністрації щодо вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення.

Керівництвом райдержадміністрації, її у правлінь проведено 6 прямих телефонних зв’язків з населенням району.

Щомісячно працював «телефон довіри». На який зателефонувало 49 громадян, що дозволяло більш оперативно реагувати на вирішення проблемних ситуацій. Реєстрація здійснюється в реєстраційно-контрольному журналі.

Проводиться моніторинг виконання доручень наданих керівництвом райдержадміністрації з розгляду звернень громадян. Практикується проведення виїзних перевірок виконання доручень за місцем проживання заявників (День контролю), про що складаються акт комісійного розгляду звернення. У 2012 році проведено 8 таких перевірок .

У райдержадміністрації відпрацьовано систему інформування громадськості з питань звернень громадян: публікації розміщено у районній газеті «Вісник Старобільщини», на офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окремий розділ "Звернення громадян", який містить  тематичні розділи "Нормативно-правова база", "Підсумки роботи зі зверненнями громадян", "Графік прийому громадян", а також розділ "РДА і громадкість "

Зважаючи на необхідність подальшого удосконалення роботи із зверненнями громадян, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», вбачається за доцільне і надалі приділяти постійну й неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів місцевих органів влади.

 

 

 

 

Про підсумки роботи Старобільської райдержадміністрації

та органів місцевого самоврядування

із зверненнями громадян за І півріччя 2012 року

_____________________________________________________________

За І півріччя 2012 року до райдержадміністрації надійшло 127 пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 22 звернення менше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року (150), з них надійшли поштою – 75, що були прийняті безпосередньо – 52.

У порівнянні з І півріччям 2012 року кількість усіх звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування району за І півріччя 2012 року зменшилась у 1,12 рази , до міської ради надійшло на – 100 звернень менше, до сільських рад на – 110 звернень менше.

На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулося 52 громадянина, що склало 40 % від загальної кількості звернень .

Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій стан – 1% , учасники війни та бойових дій, 28% – інваліди, ветерани праці, інші пенсіонери, 3 % – багатодітні сім’ї, одинокі матері.

40 % (2011 рік – 25 %) складають питання житлові, комунального та дорожнього господарства, благоустрою. Це стосувалось питань забезпечення житлом, експлуатації та ремонту житлових фондів, будівництва та ремонту доріг, зруб аварійних дерев.

З питань земельних відносин 20 % (2011 рік –  15 %).

17 % (2011 рік – 34,6 %) складають питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги, перегляд розміру пенсії, забезпечення транспортними засобами інвалідів). Керівництво райдержадміністрації приділяє особливу увагу вирішенню проблем, порушених у зверненнях цих категорій громадян, надана матеріальна допомога на придбання палива, ліків на оздоровлення, ремонту будівель.

Робота із заявами, скаргами та пропозиціями громадян в районі триває постійно.

У райдержадміністрації відпрацьована система надання безкоштовної юридичної допомоги та консультації жителям району щодо вирішення порушених питань, за 1 півріччя 2012 року надано  37 консультацій з питань трудового, пенсійного, сімейного, земельного законодавства (тел.2-29-67).

На офіційному веб-сайті райдержадміністрації створено окремий розділ «Звернення громадян», якій містить тематичні розділи «Підсумки роботи із зверненнями громадян», «Графік прийому громадян», а також розділ «РДА і громадськість». Керівництвом райдержадміністрації, її управлінь проведено  10 прямих телефонних зв’язків з населенням району.

Зважаючи на необхідність подальшого удосконалення роботи із зверненнями громадян, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», вбачається за доцільне і надалі приділяти постійну й неослабну увагу роботі із зверненнями громадян як одному із пріоритетних напрямів місцевих органів влади.

Звернення громадян знаходяться на постійному контроль у керівництва Старобільської райдержадміністрації (тел. для довідок: 2-32-65, 2-36-46).

 

Довідка
про підсумки роботи Старобільської райдержадміністрації
та органів місцевого самоврядування
із зверненнями громадян за І півріччя 2011 року

_____________________________________________________________
У районній державній адміністрації проводиться щоквартальний, щомісячний аналіз та узагальнення звернень громадян для з’ясування причин, що їх породжують, а також моніторинг найбільш гострих суспільно значущих проблем, які потребують негайного вирішення.
За І півріччя 2011 року до райдержадміністрації надійшло 150 пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 15 звернень менше в порівнянні з відповідним періодом 2010року (165), з них надійшли поштою – 76, що були прийняті безпосередньо – 74.
У порівнянні з І півріччям 2011 року кількість усіх звернень громадян, які надійшли до органів місцевого самоврядування району за І півріччя 2011 року зменшилась у 1,04 рази , до міської ради надійшло на – 66 звернень менше, до сільських рад на – 20 звернень більше.
На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулося 30 громадян, що склало 35% від загальної кількості звернень .
Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій стан – 2% інваліди, учасники війни та бойових дій, 34% – інваліди, ветерани праці, інші пенсіонери, 3,3% – багатодітні сім’ї, одинокі матері.
У зверненнях найбільший відсоток 34,6% (2010 рік – 32%) складають питання соціального захисту (надання матеріальної допомоги, перегляд розміру пенсії, забезпечення транспортними засобами інвалідів). Керівництво райдержадміністрації приділяє особливу увагу вирішенню проблем, порушених у зверненнях цих категорій громадян, надана матеріальна допомога на придбання палива, ліків на оздоровлення, ремонту будівель.
25,3% (2010 рік – 29,6%) складають питання житлові, комунального та дорожнього господарства, благоустрою. Це стосувалось питань забезпечення житлом, експлуатації та ремонту житлових фондів, будівництва та ремонту доріг, зруб аварійних дерев.
З питань земельних відносин 15,3 % (2010 рік – 16,3%).
Робота із заявами, скаргами та пропозиціями громадян в районі триває постійно. 

 


Довідка
про підсумки роботи Старобільської райдержадміністрації
та органів місцевого самоврядування
із зверненнями громадян за 2009 рік
 
Робота із зверненнями громадян в районі протягом 2009 року проводилася відповідно до   Закону України " Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року  № 109/2008  „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".    
Протягом 2009 року питання роботи  зі зверненнями громадян в райдержадміністрації двічі на рік розглядались на колегії райдержадміністрації.
Постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян райдержадміністрації за 2009 рік проведено 10 засідань. На засіданні комісій розглянуто 12 питань, щодо: пенсійних призначень, нарахування плати за централізоване водопостачання, забезпечення санаторно-курортною путівкою, житлом, ремонту будівлі, питання матеріальної допомоги на лікування.
Правовою громадською приймальнею за участю працівників управління юстиції, управлінь райдержадміністрації, районної та міської ради – надано безкоштовну юридичну допомогу та консультації жителям району з питань трудового, пенсійного, сімейного, земельного законодавства – за звітний період звернулось 52 жителя району.
У райдержадміністрації запроваджено автоматизовану інформаційно-аналітичну систему обробки порушених у зверненнях питань та контролю за їх вирішенням, що надало можливість систематизувати облікову інформацію стосовно виконання, оперативного їх вирішення.
У порівнянні з 2008 роком кількість усіх звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за 2009 рік зменшилась у 1,04 рази (до міської ради надійшло на - 171 звернення менше, до сільських рад на - 46 звернень.)
За 2009 рік до райдержадміністрації надійшло  322 пропозицій, заяв і скарг громадян, що на 69 звернень більше в порівнянні з відповідним періодом 2008 року (253), з них надійшли поштою - 210, що були прийняті безпосередньо -112. Найчастіше звертались до райдержадміністрації жителі
- Лиманської сільської ради – 21;
- Підгорівської сільської ради – 14;
- Веселівської сільської ради – 11;
- Шульгинської сільської ради – 8;
- Караїшницької сільської ради – 5.
На особистому прийомі до голови райдержадмістріції звернулося 52 громадянина, що склало 16,2% від загальної кількості звернень (в минулому році за аналогічний період звернулось - 38,4%). 
З усіх звернень, що надійшли до райдержадміністрації з початку року 8% становлять скарги, 6,2% - пропозиції, 85% - заяви.
Всього до райдержадміністрації, включаючи колективні звернення звернулося 862 громадянина, що на 521 громадян більше відповідного періоду минулого року (341).
Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій стан – 11,8 % інваліди, учасники війни та бойових дій, 26% – інваліди, ветерани праці, інші пенсіонери, 2,8 % - багатодітні сім'ї, одинокі матері.
У зверненнях найбільший відсоток – 37,2 % (2008 рік - 38,7% ) складають питання  житлові, комунального та дорожнього господарства, благоустрою.
Аналіз звернень щодо справ в аграрному секторі свідчить про збільшення кількості звернень – 21,3 % (2008 рік -7,5), за рахунок звернень з питань приватизації земельних ділянок.
Питання вирішувались оперативно, про що була заслухана доповідь заступника начальника відділу Держкомзему у Старобільському районі Халявкіної І.Ю. «Про реалізацію громадянами права власності на землю в 2009 році».
20,7% (2008 рік – 11,8%) складають питання соціального захисту  (надання матеріальної допомоги, перегляд розміру пенсії, забезпечення транспортними засобами інвалідів).
Найбільш соціально незахищеним категоріям населення у випадку виникнення у них надзвичайних життєвих ситуацій територіальним центром соціального обслуговування населення виділялась грошова допомога.
Протягом минулого року більше 120 жителів району отримали грошову допомогу на загальну суму 27 тисяч 400 гривень.
Крім того, порушувалися питання щодо :
- праці та заробітної плати – 7.1%;
- забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – 5.2%;
- освіти – 3%.
Робота із заявами, скаргами та пропозиціями громадян в районі тривала постійно.
Щомісячно працював «телефон довіри». На який зателефонувало 62 громадянина, що дозволяло більш оперативно реагувати на вирішення проблемних ситуацій.
Для залучення громадськості району для вирішення проблемних питань на першому поверсі райдержадміністрації встановлено поштову скриньку «Громадська експертиза», запрошуємо всіх бажаючих висловити свою думку.

 

 


Аналітична інформація
за підсумками роботи Старобільської райдержадміністрації
та органів місцевого самоврядування
із зверненнями громадян у І півріччі 2009 року
 
У порівнянні з першим півріччям 2008 року кількість усіх звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за І півріччя 2009 року зменшилось у 1,4 рази (до міської ради надійшло на 252 звернення менше, до сільських рад на 335).
За звітний період до райдержадміністрації надійшло 121 звернень, це на 8 звернень менше ніж за І півріччя 2008 року.
За характером основних питань, що порушували громадяни у І півріччі 2009 року у зверненнях до райдержадміністрації займали питання:
-          соціального захисту – 23%;
-          житлові, житлово-комунального та дорожнього господарства 28%;
-          законності та правопорядку – 9%;
-          сільського господарства – 9,9%;
-          праці – 11,5%.
На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулось 55 громадян, що склало 45,5% від загальної кількості звернень (в минулому році за аналогічний період звернулось – 38,7%).
На виконання Указу Президента України №109/2008 від 7 лютого 2008 року "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування" та з метою забезпечення права громадян на участь в управлінні державними справами, підвищення ефективності роботи органів державної влади зі зверненнями громадян:
·        затверджено графік особистого прийому громадян головою та заступниками голови райдержадміністрації, у тому числі особисті виїзні прийоми за місцем проживання громадян та окремий день прийому ветеранів;
·        при райдержадміністрації створена і діє постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян, за І півріччя 2009 року проведено 5 засідань, надані протокольні доручення;
·        затверджено графік проведення перевірок зі здійснення виконавчими органами сільських, міської рад делегованих повноважень органів виконавчої влади з питань забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян і виконавчої дисципліни, проводилися перевірки роботи із зверненнями громадян у виконкомах 8 сільських рад. Стан виконавської дисципліни та організації роботи в цілому відповідає вимогам законодавчих актів з цього питання.
На засіданні колегії райдержадміністрації 16.02.2009 року було розглянуто питання "Про підсумки роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району із зверненнями громадян у 2008 році", за результатами розгляду прийнято розпорядження голови райдержадміністрації.
У райдержадміністрації відпрацьована система надання безкоштовної юридичної допомоги та консультації жителям району щодо вирішення порушених питань, з березня 2007 року діє правова громадська приймальня при райдержадміністрації за участю працівників управління юстиції, управлінь райдержадміністрації, районної та міської ради – за І півріччя 2009 року надано 28 консультацій з питань трудового, пенсійного, сімейного, земельного законодавства.
За І півріччя 2009 року перед головою райдержадміністрації, згідно затвердженого графіку, на щотижневих нарадах особисто звітували щодо стану розгляду звернень громадян голови 8 сільських рад, за результатами видано відповідні протокольні доручення голови райдержадміністрації.
З метою зменшення звернень громадян, в тому числі в вищі органи влади та забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, керівники та спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрації систематично виступали через районне радіомовлення, газету „Вісник Старобільщини” з роз’ясненням змін і доповнень діючого законодавства, здійснювалось інформування населення з питання розгляду звернень громадян на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
Взагалі вимоги Закону України „Про звернення громадян” відносно термінів розгляду звернень та надання відповідей заявникам витримуються.

 


Довідка
за підсумками роботи щодо розгляду звернень
громадян за І квартал 2009 року
 
У порівнянні з першим кварталом 2008 року кількість усіх звернень громадян, які надійшли до райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування району за І квартал 2009 року, зменшилось у 1,5 рази.
До міської ради надійшло 303 звернення, що на 114 звернень менше ніж у відповідний період 2008 року (416).
До сільських рад надійшло 319 звернень, що на 120 звернень менше ніж у відповідний період 2008 року (439).
За звітний період до райдержадміністрації надійшло 60 звернень, це на 11 звернень менше ніж за І квартал 2008 року, з них надійшли поштою – 34, що були прийняті безпосередньо – 26.
Кількість колективних звернень у порівнянні з 2008 роком збільшилось у 1,3 рази, повторних звернень 4, що на 2 звернення більше ніж у 2008 році, через вищі органи – збільшилось у 3,6 рази.
За характером основних питань, що порушували громадяни у І кварталі 2009 року у зверненнях до райдержадміністрації займали питання:
-          соціального захисту – 26,6%;
-          житлові, житлово-комунального та дорожнього господарства – 18,3%;
-          законності та правопорядку – 13,3%;
-          сільського господарства – 11,6%;
-          праці – 11,6.
На особистому прийомі до голови райдержадміністрації звернулось 22 громадянина, що склало 36,6% від загальної кількості звернень (в минулому році за аналогічний період звернулось – 42,2%).
У райдержадміністрації відпрацьована система надання безкоштовної юридичної допомоги та консультації жителям району щодо вирішення порушених питань, з березня 2007 року діє правова громадська приймальня при райдержадміністрації за участю працівників управління юстиції, управлінь райдержадміністрації, районної та міської ради – за І квартал 2009 року надано 10 консультацій з питань трудового, пенсійного, сімейного, земельного законодавства. 
 Розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено графік прямої телефонної лінії „Телефон довіри”.
 

 

||
© 2008 Старобільська районна державна адміністрація
92700, Україна, м. Старобільськ, вул.Комунарів, 35
Тел./факс (06461) 2-13-65
Веб-сайт: http://stb.loga.gov.ua
E-mail: adm-rda@stb.lg.ua
У разі використання матеріалів сайту посилання на old.stb.loga.gov.ua є обов'язковим.
Відповідальний за розміщення інформації: Старобільська РДА