План  - графік

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 
 


ТИТАРІВСЬКА    СІЛЬСЬКА    РАДА

 

СТАРОБІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ

ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ  ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ

 ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

рішення

 

     
 

 

11  грудня  2013 року                                                                            №  34/7

 

Про  план діяльності  Титарівської

сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів та план - графік 

проведення заходів з відстеження

результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

 

       Відповідно до п. 6 ст.  59 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», ст. 7, ст. 10 Закону України» Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою планування діяльності із прийняття рішень сільської ради,  направлених на регулювання господарських відносин   на території сіл Титарівської сільської ради, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб’єктами господарювання  Титарівська  сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Затвердити план діяльності Титарівської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів та план-графік проведення заходів з відстеження  результативності  прийнятих  регуляторних  актів на 2014 рік ( додаток  №1, №2 додаються).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування  бюджету та  фінансів  Титарівської сільської  ради.

 

 

 

 Сільський   голова                                                                    Л.М. Овсянік

     

 

Додаток № 1

Затверджено:

рішенням сесії № 34/7

від  11.12.2013 р.

 

План

діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів

на 2014 рік

 

№ п/п

Назва рішення

Ціль прийняття

Строк підготовки

Відповідальний за розробку

1

Рішення сільської ради «Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів»

В зв’язку з виготовленням ТД по встановленню нормативно грошової оцінки населених пунктів Титарівської  сільської ради будуть переглянуті ставки орендної плати в межах населених пунктів і завдяки введенню в дію цього регуля-

торного акту  до

 бюджету додат-

ково надійдуть кошти

протягом  2014 року

комісія з питань   планування бюджету та  фінансів сільської ради

2

Рішення  сільської  ради «Про затвердження  Правил   утримання  домашніх тварин в селах Титарівської  сільської  ради» 

Врегулювання відносин у сфері поводження з  собаками,  котами  та  іншими тваринами в селах Титарівської сільської ради

протягом 2014 року

Виконком сільської ради

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                       Л.М. Овсянік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Додаток № 2

Затверджено:

рішенням сесії № 34/7

від  11.12.2013 р.

 

 

 

 

План  - графік

проведення заходів з відстеження результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

№ з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ , відповідальний

за проведення

відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

 

1

 

від  11 грудня   2013  року

 № 34/2

 

Про  встановлення податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки»

 

 

 

повторне відстеження

 

Виконавчий комітет

 

 

IV кв.

2014 р.

 

дані фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                                     Л.М. Овсянік