МАЛОХАТСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про затвердження плану-графіку

проведення  заходів з відстеження

результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

МАЛОХАТСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 17 грудня  2013  року                                                                                 № 30

 село Малохатка

 

 

 

Про затвердження плану-графіку

проведення  заходів з відстеження

результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження плану-графіку

 

На виконання статтей 7,13 та 32 Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

              1. Затвердити  план-графік  проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2014 рік (додається).
           2. Після його затвердження виконкому Малохатської сільської ради оприлюднити план згідно з діючим законодавством України.
           3.  Контроль за  виконанням   цього  рішення  покласти на   сільського голову  Ковальова В.Д.


Сільський голова                                                                          В.Д.Ковальов     

 

 

 

 

Додаток до рішення

виконкому сільської ради
від  17.12.2013   №  30

ПЛАН-ГРАФІК
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних

актів на 2014 рік

 

№ з/п

Дата та номер регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

2

3

4

5

6

7

1

10.01.2012;

 № 12/02

 « Про затвердження тарифів за споживання питної води з 01 лютого 2012 року»

повторне

Виконком Малохатської сільської ради

І півріччя 2014 року

Статистичні дані за минулий рік

2

26.06.2012;

№ 16/01

 

Про затвердження Положення про порядок видачі дозволу на експлуатацію об’єкта поводження з небезпечними відходами

повторне

Виконком Малохатської сільської ради

ІІ півріччя 2014 року

Статистичні дані за минулий рік

3

29.11.2013;

№30/02

Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки в межах населених пунктів сільської ради

базове

Виконком Малохатської сільської ради

І півріччя 2014 року

Статистичні дані за минулий рік

4

27.12.2013;

№31/01

Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Малохатської сільської ради на 2014 рік

базове

Виконком Малохатської сільської ради

І півріччя 2014 року

Статистичні дані за минулий рік

 

Місце і дата оприлюднення плану-графіку: 17.12.2013р. на сайті Старобільської РДА та на дошці оголошень Малохатської сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                   В.Д.Ковальов