ЛИМАНСЬКА сільська рада

СТАРОБІЛЬського району ЛУГАНської області

виконавчий комітет

Рішення

 

 

Про затвердження плану-графіку

проведення  заходів з відстеження

результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

 

ЛИМАНСЬКА сільська рада

СТАРОБІЛЬського району ЛУГАНської області

виконавчий комітет

Рішення

03 грудня  2013 року

 

№         28

 

     с.Лиман

 

 

 

Про затвердження плану-графіку

проведення  заходів з відстеження

результативності прийнятих

регуляторних актів на 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження плану-графіку

 

На виконання статтей 7,13 та 32 Закону України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів, виконавчий комітет

В И Р І Ш И В:

              1. Затвердити  план-графік  проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2014 рік (додається).
           2. Після його затвердження виконкому Лиманської сільської ради оприлюднити план згідно з діючим законодавством України.
           3.  Контроль за  виконанням   цього  рішення  покласти на   сільського голову  Припутного О.М.


Сільський голова                                                                                        О.М.Припутний.     

 

 

 

 

Додаток до рішення

виконкому сільської ради
від  03.12.2013   №  28

ПЛАН-ГРАФІК
проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2014 рік

 

№ з/п

Термін прийняття регуляторного акта

Назва регуляторного акта

Вид відстеження

Структурний підрозділ, відповідальний за проведення відстеження

Строк виконання заходів

Вид даних

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

1

Січень        2014 року

Про затвердження   ставок орендної плати за використання земельних ділянок  по Лиманській сільській раді

повторне

Виконком Лиманської  сільської ради

ІV квартал 2014 року

Статистичні дані за 2014 рік

2

Січень 2014 року

Про затвердження Правил поховання

на кладовищах  сіл Лиман, Проїждже, Бутківка, Проказине Старобільського району Луганської області

повторне

Виконком Лиманської сільської ради

ІV квартал 2014 року

Статистичні дані за 2014 рік

3

Рішення 32 сесії Лиманської сільської ради шостого скликання від26.11.2013 року № 32/1

Про затвердження Положення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Лиманської сільської ради на 2014 рік

повторне

Виконком Лиманської сільської ради

ІV квартал 2014 року

Статистичні дані за 2014 рік

 

Сільський голова                                                                                   О.М.Припутний