НИЖНЬОПОКРОВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

 Про  затвердження плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2014 рік.

 

НИЖНЬОПОКРОВСЬКА   СІЛЬСЬКА  РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

від  10 грудня  2013  року                                                                       №30/11                                             

с.Нижньопокровка

 

 

 Про  затвердження плану

діяльності з підготовки проектів

регуляторних актів на 2014 рік.

 

 

 

            Керуючись ст.7 Закону України»Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,сільська рада

 

                                                            ВИРІШИЛА :

 

1.Затвердити план діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік.

 (план додається).

 

            2.Затвердити   план-графік проведення  заходів з відстеження результативності

   прийнятих регуляторних актів на 2014р.

 

            3.Оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів у

   спосіб,призначений ст.13 Закону України»Про засади державної регуляторної політики у   

   сфері господарської діяльності,не пізніш як у десятиденний строк після його затвердження.

 

 

 

 

     Сільський голова :                                                     В.М. Шевчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Додаток 1 до  рішення сесії сільської  ради

                                                                           від 10.12.2013р.№ 30/08

 

 

 

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

сільської ради на 2014 рік

 

 

 

 з/п

Назва проекту регуляторного акту

Ціль прийняття

Термін підготовки проектів

Найменування підрозділів відповідальних за розроблення проектів

 

-

-

-

-

 

 

 

ПЛАН -ГРАФІК

проведення  заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2014р.

 

 

№ з/п

Дата та номер

регуляторного акта

Назва

регуляторного

акта

Вид обстеження

Структурний підрозділ,відповідальний

за проведення відстеження

Строк виконання

заходів

Вид даних

1.

16.10.2013р

№28/33

Відстеження регуляторного акту

про податок

 на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

та Положення про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території

Нижньопокровської сільської ради

 

базове

Робоча комісія

сільської ради

16.10.2014р

Статистичні дані

 

 

Сільський голова :                                                           В.М.Шевчук